CV

UTDANNELSE:

Grunnfag statsvitenskap (fordypning i spillteoretiske modeller)

Politisk teori (særlig public choice), grunnlagsproblemer og demokratiteori
Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode
Offentlig politikk og administrasjon, med komparativ politikk
Internasjonal politikk og komparativ politikk


Mellomfag statsvitenskap (Fordypning i Libertarianisme)

Politisk teori II
Offentlig politikk og administrasjon II
Internasjonal politikk II
Mellomfagsoppgave ( "Libertarianisme")
Internasjonal markedsføring

Personalledelse/Personaladministrasjon
Rekruttering/utvelging/avvikling
Medinnflytelse og medansvar
Prosjektstyring
Planlegging av prosjekter
Styre prosjekter og lede prosjekter
Oppfølging og evaluering av prosjektet
Analysere prosjektresultater
Rapportering og rapportskriving
Teamutvikling
Konflikthåndtering
Medarbeiderhåndtering

Master i rettsvitenskap

Juridisk forprøve
Examen philosophicum
Forvaltningsrett I
Juridisk metode
Arve- og familierett
Kontraktsrett I
Erstatningsrett
Tingsrett
Forvaltningsrett II
Rettskilde- og metodelære
Kontraktsrett II
Rettsstat og menneskerettigheter
Pengekravsrett
Sammenlignende rett og rettshistorie
Rettergang (Straffe- og sivilprosess)
Strafferett
Masteroppgave. Strafferettslig korrupsjon med vekt på utilbørlighetsvilkåret i straffeloven § 276a
Allmenn formuerett 

KURS:

Grunnkurs sivil luftfart:
• Arbeidet som flygeleder, AFIS-fullmektig og lufthavnbetjent
• Aktiviteter på parkeringsområdet
• Luftfartsregler og bestemmelser for flyging
• Værforhold for flyging
• Arbeidet med flylasting og lossing
• Vekt- og balanseutregning for fly
• Take off weight utregning
• Arbeidet som trafikk- og salgsassistent og fraktekspeditør
• Check-in av flypassasjerer og bagasje
• Flybillettslag og tatsystemer for reservasjon
• Bruk av luftfartshåndbøker
• Reiseledermuligheter og reisebyråvirksomhet m.m

Offentlig godkjent vekterkurs
Offentlig godkjent dørvaktkurs

Kurs i forhandlingsteknikk gjennom Advokatfirmaet Hjort DA
Kurs i eiendomsoverdragelse gjennom Advokatfirmaet Vogt & Wiig
Kurs i regnskapsføring for advokater gjennom Ernst & Young

ARBEIDSERFARING:

Lærervikar ved Austmarka barne- ungdomsskole
Vekter/dørvakt i Vakt Service AS og Vaktkompagniet AS
Adm. direktør Hedmark Nett
Redaktør Stortingsvalget.no
Gründer og daglig leder Nordic Hosting
Rådgiver for fylkesvaraordfører Tom-Christer Nilsen
Gruppesekretær Hordaland Høyres fylkestingsgruppe
Informasjonssekretær Hordaland Høyre
Daglig leder i Riksdekkende Rettshjelp

Advokatfullmektig i Dialog Advokater AS

MEDLEMSSKAP:

Advokatforeningen
Norges Juristforbund
Høyre
Europabevegelsen

Den Konservative Diskusjonsklubb (DKD) , leder. Nedlagt.
Norske Redningshunder

STYRER, FORENINGER OG UTVALG:

Fylkestingsrepresentant Hordaland Høyre

Gruppesekretær Hordaland Høyre

Samarbeidsutvalg Søråshøgda Skole

Samarbeidsutvalg Rådalslien barnehage

Medlem av representantskapet Fjord Norge

Medlem av opplæring- og helseutvalget Hordaland fylkeskommune.

Nestleder i opplæring- og helseutvalget Hordaland fylkeskommune.

Styreleder Beredt AS

Styreleder Beredt Kompetanse AS

Styreleder Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter

Styreleder Ungt Entreprenørskap Hordaland

Styremedlem Bergen Vitensenter AS (VilVite)

Styremedlem Landås borettslag

Styremedlem Strandgaten 195 AS

Medlem av Fylkestrafikksikringsutvalget (FTU) i Hordaland

Varamedlem Skatteklagenemda


2014-03-06

 

Copyright 2003 Dan Femoen